Pebal Header 01
Novinky

Novinky (9)

V rámci jubilejního 30. ročníku soutěže OBAL ROKU jsme získali ocenění v kategorii procesů & technologií!

Naše vícevrstvé bariérové balení kávy kombinuje 6 různých motivů v jediné tiskové úloze!
Autorem této konstrukce je Václav Zedník.

obal roku oceneny exponat 4

 

Díky metodě flexotisku s použitím EGP (Expanded Gamut Printing) nabízí toto řešení vynikající alternativu k hlubotisku a tradičnímu flexotisku pomocí přímých barev.

 

U této techniky dosahujeme vysoce kvalitního tisku s pomocí procesních barev CMYK spolu s dodatkovými barvami OGV (oranžová, zelená a fialová).

 

Tato pokročilá metoda tisku snižuje závislost na odstínech Pantone až o 90 %, což vede k nižší spotřebě materiálů (barvy, ředidel a potiskovaných materiálů), energetické náročnosti a emisím CO2 vč. optimalizace color managementu obalů.

 
Děkujeme kolegům za skvělou práci a našim partnerům a zákazníkům za jejich důvěru a spolupráci.

Pebal Group je partnerem udržitelného systému recyklace palet.

Jako firma se snažíme všemožnými způsoby myslet ekologicky. Spoluprací s PRS Pooling, které opotřebené a poškozené palety renovuje, se snažíme tyto palety vrátit zpět do oběhu.
Tento systém nejen že zmenšuje množství odpadů z obalů, ale i snižuje uhlíkovou stopu a podporuje vícenásobné použití produktů.


Za naši společnou snahu jsme byli oceněni certifikací Green Label a v našem úsilí budeme pokračovat i nadále.

doc37144820220106114840_001.jpg

Naše společnost učinila další významný krok k udržitelnosti implementací moderního systému solárních panelů ve svém výrobním závodě v Dobřanech. Tento krok je důkazem odhodlání společnosti k ekologicky odpovědným postupům. Využitím sluneční energie přebírá Pebal proaktivní roli při snižování své závislosti na tradičních zdrojích energie s předpokládanou mírou soběstačnosti cca 17,5%.

 

 • Instalovaný výkon 1MWp
 • celkem 2.172ks solárních panelů
 • Plocha cca 6.000 m2
 • Úspora CO2 více než 320t ročně

FVE_1.jpeg

V dnešním rychle se vyvíjejícím světě se udržitelnost stala naléhavým problémem. Zejména plastikářský průmysl je pod drobnohledem kvůli jeho dopadu na životní prostředí. Naše odvětví však učinilo významný pokrok v přijímání ekologičtějších postupů využitím PIR a PCR materiálů. V tomto příspěvku se seznámíme s důležitostí a výhodami těchto materiálů a osvětlíme jejich potenciál.

 

 

Recycled_materials_EN.PNG

 

 

PIR: Postindustriálními recyklovanými materiály se rozumí plastový odpad vznikající během výrobního procesu. Nejedná se o přímou likvidaci, ale materiál je recyklován a znovu použit k vytvoření nových produktů. Tento inovativní přístup nejen snižuje množství plastového odpadu končícího na skládkách nebo v oceánech, ale také minimalizuje potřebu výroby nových plastů. Využitím PIR materiálů může plastikářský průmysl výrazně snížit svou uhlíkovou stopu a zároveň podporovat cirkulární ekonomiku.

 

PCR aneb využití potenciálu spotřebitelsky recyklovaných materiálů jsou na druhé straně v našem případě plasty získané z produktů, které dokončily svůj životní cyklus jako spotřební zboží. Tyto materiály jsou regenerovány, tříděny a čištěny ještě před tím, než projdou samotným procesem recyklace. PCR materiály poskytují plastikářskému průmyslu vynikající příležitost minimalizovat jeho závislost na původních vstupních materiálech. Sběrem a opětovným používáním plastového odpadu od spotřebitelů může plastikářský segment průmyslu výrazně přispět k udržitelnější budoucnosti.

 

Vzdělávání hraje naprosto zásadní roli při podpoře kultury udržitelnosti. Zvyšování povědomí o výhodách používání PIR a PCR materiálů může inspirovat jednotlivce a podniky k tomu, aby činili ekologičtější rozhodnutí. Díky pochopení pozitivního dopadu svých rozhodnutí mohou spotřebitelé aktivně vyhledávat produkty vyrobené z recyklovaných materiálů, což zvyšuje poptávku a povzbuzuje výrobce, aby přijali udržitelné postupy výroby.

 

I my v Pebalu chápeme, že přijetí PIR a PCR materiálů je významným krokem k vytvoření udržitelnějšího plastikářského průmyslu. Proto aktuální zastoupení těchto materiálů v naší výrobě činí přibližně 18% z naší celkové produkce. Snížením odpadu, zachováním zdrojů a minimalizací dopadu na životní prostředí nabízejí tyto materiály transformativní řešení. Pojďme společně přijmout udržitelnost a přetvořit plastikářský průmysl pro lepší zítřky.

Hlásíme se po letní technologické odstávce, kdy proběhla pravidelná důkladná údržba kompletního strojového parku v našem závodě Pebal v Dobřanech.

Podívejte se na video našich extruzních linek, které jsou připraveny na produkci po zbytek roku 2023.

 

Naše firma PEBAL se zúčastnila veletrhu INTERPACK v Düsseldorfu.

Pebal Group a.s., se sídlem v Dobřanech v ČR, přebírá 100% akcií slovenské obalové společnosti  Fol-Kontakt, s.r.o.

Společnost Fol-Kontakt, s.r.o., se sídlem v Žilině na Slovensku, byla založena roku 2003 a je společností specializující se na extruzi PE fólií, tisk a výrobu 3D pytlů. Hlavním zaměřením společnosti jsou speciální fólie, hlavně pro průmyslové balení. Fol-Kontakt, s.r.o. nabízí svým zákazníkům trvale udržitelné řešení.

Pebal Group a.s. je rodinná společnost, 100%  vlastněná českými akcionáři, se třemi výrobními závody ve dvou zemích. Pebal Group a.s., se zaměřuje na  extruzi PE fólií a výrobu flexibilních obalů pro různé průmyslové odvětví (potravinářství, hygiena, stavebnictví, zemědělství). Nabízí širokou škálu trvalo udržitelných obalových řešení, jako jsou recyklované obaly, obaly s recyklovaným obsahem a biologicky rozložitelné obaly, podporující jedinečnou technologii tisku Flexo Expanded Gamut.

Recyklace:

 • Pořídili jsme novou recyklační linku od firmy Starlinger & Co gmbh
 • Přínosem je vyšší kapacita výroby nad 300kg/hod.
 • Možnost recyklace tvrdých PE koláčů (ingotů)

Vyfukování – Extruze:

 • Pořídili jsme si novou 3vrstvou linku od firmy Windmöller & Hölscher
 • Pro výrobu folie určené k laminaci
 • Max. šířka pro vyfukování je 1600 mm

Řezačka dutinek:

 • Automatická řezačka dutinek od firmy TCMG

Converting - Konfekční stroj SMRL:

 • Konfekční stroj od firmy GÜNTER KUNSTSTOFFMASCHINEN gmbh
 • Přínosem je vyšší kapacita výroby
 • Max. šířka stroje je 1600mm
 • Sofistikované ovládání na zařízení

Nový způsob přípravy tiskových forem a tím i realizace tiskové zakázky, takzvaný multikanálový tisk (EGP – Extended Gamut Printing), je po precizním testování na stroji Miraflex AM uvolněn do ostrého provozu. Tiskové výsledky jsou vynikající!!!