Pebal Header 01
Novinky

Novinky (15)

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás upozornit, že všechna výrobní střediska firmy PEBAL budou od 1.7.2024 do 14.7.2024

v rámci plánované technologické odstávky odstavena. Opětovné spuštění proběhne v pondělí 15.7.2024.

Střediska expedice, skladu, obchodu i zakázkového oddělení budou standardně fungovat i po dobu výrobní odstávky.

 l10

🌟 Oslavujeme naše neuvěřitelné členy týmu PEBAL, kteří společné cestě zasvětili více než 15 let! Vaše neochvějné odhodlání a odborné znalosti nám pomohly utvářet náš úspěch a inspirovat všechny ostatní.

Děkujeme Vám, že ztělesňujete hodnoty, které nás definují, a máme před sebou mnoho dalších let spolupráce a společných úspěchů! 🚀🎉

 

Pebal lab 1

 

1712300264806

Související video

🎓 PEBAL Dobřany – návštěva studentů UTB ve Zlíně

 

V KT11 jsme měli možnost přivítat velice příjemnou návštěvu studentů oboru Inženýrství polymerů 2. – 4. ročníku z Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Bylo nám potěšením seznámit studenty s provozem společnosti vč. prohlídky výrobních prostor. O část extruzních linek se postaral náš kolega Tomáš Matějíček, který je naším technologem a zároveň absolventem UTB ve Zlíně.

👋 Věříme, že exkurze do moderního světa plastikářského průmyslu byla přínosná a těšíme se na další návštěvy!

 Pebal lab 1

Související video

Náš provoz v Dobřanech by se neobešel bez laboratorního zázemí, které nám pomáhá splňovat různé požadované vlastnosti našich výrobků. Zákaznické potřeby jsou různého charakteru a je nutné dosáhnout vždy nejvyššího možného standardu.

Naši zkušení kolegové každý den testují fyzikálně mechanické vlastnosti, jako jsou:

 • Pevnost & tažnost
 • Kluznost
 • Lepivost
 • Antistatika
 • Ionizace - povrchové napětí
 • A další…

Pojďme se v krátkosti podívat, jak vypadá jeden z testů, které u nás provádíme.

 Pebal lab 1

Související video

PEBAL GROUP a.s. se sídlem v Dobřanech v ČR, oznamuje získání většinového vlastnického podílu české výrobní společnosti MILCOM MILPACK s.r.o.

 

01Společnost MILCOM MILPACK s.r.o., se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem navazuje na tradici provozu závodu MILCOM a.s., kdy počátky činností týkajících se balících strojů sahají až do poloviny 80. let 20. století. Do roku 2002 se firma věnovala především výrobou náhradních dílů a opravám mlékárenských strojů. Od roku 2002 firma obnovila výrobu nových strojů, především se zaměřením na balení másla a tvarohu. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem a inovacím s balením pastovitých produktů, došlo k transformování hlavní činnosti firmy na výrobu sáčků (stand-up pouche), které se MILCOM MILPACK věnuje včetně zachování strojní výroby.

 

PEBAL GROUP a.s. je rodinná společnost, 100% vlastněná českými akcionáři, se čtyřmi výrobními závody v ČR & SK. PEBAL GROUP a.s., se specializuje na extruzi PE fólií a výrobu flexibilních obalů pro různé průmyslové odvětví (potravinářství, hygiena, stavebnictví, zemědělství). PEBAL GROUP a.s. nabízí širokou škálu trvale udržitelných obalových řešení, jako jsou recyklovatelné obaly, obaly s recyklovaným obsahem, biologicky rozložitelné obaly a stand-up pouche (sáčky), podporující jedinečnou technologii flexotisku s EGP (Expanded Gamut Printing). Mezi další aktivity v oblasti strojírenství patří produkce a servis pro mlékárenský sektor. 02

 

Vítáme kolegy ze společnosti MILCOM MILPACK s.r.o. v naší rodině PEBAL a těšíme se na spolupráci.

 

 

V měsíci říjnu 2023 jsme během galavečera soutěže OBAL ROKU 2023 převzali ocenění v kategorii procesů & technologií.

S velkým nadšením jsme navíc přijali i speciální ocenění Packaging Print Prize za výjimečnou kvalitu / inovaci v potisku obalu pod patronátem Společnosti tisku z.s.

obal roku oceneny exponat 4

Neskutečně si vážíme, že dlouholetý rozvoj našeho oddělení tisku byl krásně oceněn touto formou a zejména zásluhou dlouhodobé a tvrdé práce našich zaměstnanců jsme dosáhli takového úspěchu.

Děkujeme našim zákazníkům za spolupráci a důvěru, která nás motivuje posouvat naše inovace dále!

V rámci jubilejního 30. ročníku soutěže OBAL ROKU jsme získali ocenění v kategorii procesů & technologií!

Naše vícevrstvé bariérové balení kávy kombinuje 6 různých motivů v jediné tiskové úloze!
Autorem této konstrukce je Václav Zedník.

obal roku oceneny exponat 4

 

Díky metodě flexotisku s použitím EGP (Expanded Gamut Printing) nabízí toto řešení vynikající alternativu k hlubotisku a tradičnímu flexotisku pomocí přímých barev.

 

U této techniky dosahujeme vysoce kvalitního tisku s pomocí procesních barev CMYK spolu s dodatkovými barvami OGV (oranžová, zelená a fialová).

 

Tato pokročilá metoda tisku snižuje závislost na odstínech Pantone až o 90 %, což vede k nižší spotřebě materiálů (barvy, ředidel a potiskovaných materiálů), energetické náročnosti a emisím CO2 vč. optimalizace color managementu obalů.

 
Děkujeme kolegům za skvělou práci a našim partnerům a zákazníkům za jejich důvěru a spolupráci.

Pebal Group je partnerem udržitelného systému recyklace palet.

Jako firma se snažíme všemožnými způsoby myslet ekologicky. Spoluprací s PRS Pooling, které opotřebené a poškozené palety renovuje, se snažíme tyto palety vrátit zpět do oběhu.
Tento systém nejen že zmenšuje množství odpadů z obalů, ale i snižuje uhlíkovou stopu a podporuje vícenásobné použití produktů.


Za naši společnou snahu jsme byli oceněni certifikací Green Label a v našem úsilí budeme pokračovat i nadále.

doc37144820220106114840_001.jpg

Naše společnost učinila další významný krok k udržitelnosti implementací moderního systému solárních panelů ve svém výrobním závodě v Dobřanech. Tento krok je důkazem odhodlání společnosti k ekologicky odpovědným postupům. Využitím sluneční energie přebírá Pebal proaktivní roli při snižování své závislosti na tradičních zdrojích energie s předpokládanou mírou soběstačnosti cca 17,5%.

 

 • Instalovaný výkon 1MWp
 • celkem 2.172ks solárních panelů
 • Plocha cca 6.000 m2
 • Úspora CO2 více než 320t ročně

FVE_1.jpeg

V dnešním rychle se vyvíjejícím světě se udržitelnost stala naléhavým problémem. Zejména plastikářský průmysl je pod drobnohledem kvůli jeho dopadu na životní prostředí. Naše odvětví však učinilo významný pokrok v přijímání ekologičtějších postupů využitím PIR a PCR materiálů. V tomto příspěvku se seznámíme s důležitostí a výhodami těchto materiálů a osvětlíme jejich potenciál.

 

 

Recycled_materials_EN.PNG

 

 

PIR: Postindustriálními recyklovanými materiály se rozumí plastový odpad vznikající během výrobního procesu. Nejedná se o přímou likvidaci, ale materiál je recyklován a znovu použit k vytvoření nových produktů. Tento inovativní přístup nejen snižuje množství plastového odpadu končícího na skládkách nebo v oceánech, ale také minimalizuje potřebu výroby nových plastů. Využitím PIR materiálů může plastikářský průmysl výrazně snížit svou uhlíkovou stopu a zároveň podporovat cirkulární ekonomiku.

 

PCR aneb využití potenciálu spotřebitelsky recyklovaných materiálů jsou na druhé straně v našem případě plasty získané z produktů, které dokončily svůj životní cyklus jako spotřební zboží. Tyto materiály jsou regenerovány, tříděny a čištěny ještě před tím, než projdou samotným procesem recyklace. PCR materiály poskytují plastikářskému průmyslu vynikající příležitost minimalizovat jeho závislost na původních vstupních materiálech. Sběrem a opětovným používáním plastového odpadu od spotřebitelů může plastikářský segment průmyslu výrazně přispět k udržitelnější budoucnosti.

 

Vzdělávání hraje naprosto zásadní roli při podpoře kultury udržitelnosti. Zvyšování povědomí o výhodách používání PIR a PCR materiálů může inspirovat jednotlivce a podniky k tomu, aby činili ekologičtější rozhodnutí. Díky pochopení pozitivního dopadu svých rozhodnutí mohou spotřebitelé aktivně vyhledávat produkty vyrobené z recyklovaných materiálů, což zvyšuje poptávku a povzbuzuje výrobce, aby přijali udržitelné postupy výroby.

 

I my v Pebalu chápeme, že přijetí PIR a PCR materiálů je významným krokem k vytvoření udržitelnějšího plastikářského průmyslu. Proto aktuální zastoupení těchto materiálů v naší výrobě činí přibližně 18% z naší celkové produkce. Snížením odpadu, zachováním zdrojů a minimalizací dopadu na životní prostředí nabízejí tyto materiály transformativní řešení. Pojďme společně přijmout udržitelnost a přetvořit plastikářský průmysl pro lepší zítřky.

Hlásíme se po letní technologické odstávce, kdy proběhla pravidelná důkladná údržba kompletního strojového parku v našem závodě Pebal v Dobřanech.

Podívejte se na video našich extruzních linek, které jsou připraveny na produkci po zbytek roku 2023.

 

Související video

Naše firma PEBAL se zúčastnila veletrhu INTERPACK v Düsseldorfu.

Pebal Group a.s., se sídlem v Dobřanech v ČR, přebírá 100% akcií slovenské obalové společnosti  Fol-Kontakt, s.r.o.

Společnost Fol-Kontakt, s.r.o., se sídlem v Žilině na Slovensku, byla založena roku 2003 a je společností specializující se na extruzi PE fólií, tisk a výrobu 3D pytlů. Hlavním zaměřením společnosti jsou speciální fólie, hlavně pro průmyslové balení. Fol-Kontakt, s.r.o. nabízí svým zákazníkům trvale udržitelné řešení.

Pebal Group a.s. je rodinná společnost, 100%  vlastněná českými akcionáři, se třemi výrobními závody ve dvou zemích. Pebal Group a.s., se zaměřuje na  extruzi PE fólií a výrobu flexibilních obalů pro různé průmyslové odvětví (potravinářství, hygiena, stavebnictví, zemědělství). Nabízí širokou škálu trvalo udržitelných obalových řešení, jako jsou recyklované obaly, obaly s recyklovaným obsahem a biologicky rozložitelné obaly, podporující jedinečnou technologii tisku Flexo Expanded Gamut.

Recyklace:

 • Pořídili jsme novou recyklační linku od firmy Starlinger & Co gmbh
 • Přínosem je vyšší kapacita výroby nad 300kg/hod.
 • Možnost recyklace tvrdých PE koláčů (ingotů)

Vyfukování – Extruze:

 • Pořídili jsme si novou 3vrstvou linku od firmy Windmöller & Hölscher
 • Pro výrobu folie určené k laminaci
 • Max. šířka pro vyfukování je 1600 mm

Řezačka dutinek:

 • Automatická řezačka dutinek od firmy TCMG

Converting - Konfekční stroj SMRL:

 • Konfekční stroj od firmy GÜNTER KUNSTSTOFFMASCHINEN gmbh
 • Přínosem je vyšší kapacita výroby
 • Max. šířka stroje je 1600mm
 • Sofistikované ovládání na zařízení

Nový způsob přípravy tiskových forem a tím i realizace tiskové zakázky, takzvaný multikanálový tisk (EGP – Extended Gamut Printing), je po precizním testování na stroji Miraflex AM uvolněn do ostrého provozu. Tiskové výsledky jsou vynikající!!!