Pebal Header 02

Iniciativa trvalé udržitelnosti Pebal

Naše společnost učinila další významný krok k udržitelnosti implementací moderního systému solárních panelů ve svém výrobním závodě v Dobřanech. Tento krok je důkazem odhodlání společnosti k ekologicky odpovědným postupům. Využitím sluneční energie přebírá Pebal proaktivní roli při snižování své závislosti na tradičních zdrojích energie s předpokládanou mírou soběstačnosti cca 17,5%.

 

  • Instalovaný výkon 1MWp
  • celkem 2.172ks solárních panelů
  • Plocha cca 6.000 m2
  • Úspora CO2 více než 320t ročně

FVE_1.jpeg