Pebal Header 02

PIR & PCR recyklované materiály

V dnešním rychle se vyvíjejícím světě se udržitelnost stala naléhavým problémem. Zejména plastikářský průmysl je pod drobnohledem kvůli jeho dopadu na životní prostředí. Naše odvětví však učinilo významný pokrok v přijímání ekologičtějších postupů využitím PIR a PCR materiálů. V tomto příspěvku se seznámíme s důležitostí a výhodami těchto materiálů a osvětlíme jejich potenciál.

 

 

Recycled_materials_EN.PNG

 

 

PIR: Postindustriálními recyklovanými materiály se rozumí plastový odpad vznikající během výrobního procesu. Nejedná se o přímou likvidaci, ale materiál je recyklován a znovu použit k vytvoření nových produktů. Tento inovativní přístup nejen snižuje množství plastového odpadu končícího na skládkách nebo v oceánech, ale také minimalizuje potřebu výroby nových plastů. Využitím PIR materiálů může plastikářský průmysl výrazně snížit svou uhlíkovou stopu a zároveň podporovat cirkulární ekonomiku.

 

PCR aneb využití potenciálu spotřebitelsky recyklovaných materiálů jsou na druhé straně v našem případě plasty získané z produktů, které dokončily svůj životní cyklus jako spotřební zboží. Tyto materiály jsou regenerovány, tříděny a čištěny ještě před tím, než projdou samotným procesem recyklace. PCR materiály poskytují plastikářskému průmyslu vynikající příležitost minimalizovat jeho závislost na původních vstupních materiálech. Sběrem a opětovným používáním plastového odpadu od spotřebitelů může plastikářský segment průmyslu výrazně přispět k udržitelnější budoucnosti.

 

Vzdělávání hraje naprosto zásadní roli při podpoře kultury udržitelnosti. Zvyšování povědomí o výhodách používání PIR a PCR materiálů může inspirovat jednotlivce a podniky k tomu, aby činili ekologičtější rozhodnutí. Díky pochopení pozitivního dopadu svých rozhodnutí mohou spotřebitelé aktivně vyhledávat produkty vyrobené z recyklovaných materiálů, což zvyšuje poptávku a povzbuzuje výrobce, aby přijali udržitelné postupy výroby.

 

I my v Pebalu chápeme, že přijetí PIR a PCR materiálů je významným krokem k vytvoření udržitelnějšího plastikářského průmyslu. Proto aktuální zastoupení těchto materiálů v naší výrobě činí přibližně 18% z naší celkové produkce. Snížením odpadu, zachováním zdrojů a minimalizací dopadu na životní prostředí nabízejí tyto materiály transformativní řešení. Pojďme společně přijmout udržitelnost a přetvořit plastikářský průmysl pro lepší zítřky.