Pebal Header 01

Laboratorní okénko

Náš provoz v Dobřanech by se neobešel bez laboratorního zázemí, které nám pomáhá splňovat různé požadované vlastnosti našich výrobků. Zákaznické potřeby jsou různého charakteru a je nutné dosáhnout vždy nejvyššího možného standardu.

Naši zkušení kolegové každý den testují fyzikálně mechanické vlastnosti, jako jsou:

  • Pevnost & tažnost
  • Kluznost
  • Lepivost
  • Antistatika
  • Ionizace - povrchové napětí
  • A další…

Pojďme se v krátkosti podívat, jak vypadá jeden z testů, které u nás provádíme.

 Pebal lab 1

Média