Pebal Header 01

Biologicky rozložitelné a „bio-based“ fólie

Biologicky rozložitelné PBS a PLA fólie

  • v krátkém čase (týdny až měsíce) se rozkládá se na biomasu, CO2 a vodu
  • nezávislost na fosilních zdrojích, vyrábí se z obnovitelných zdrojů jako například cukrová třtina, kukuřice či maniok
  • síla fólie od 15 my
  • možnost certifikace OK Compost Home a OK Compost Industrial

PE fólie s biologickým původem (bio-based)

  • koextrudovaná polyethylenová fólie vyrobená z obnovitelných vstupních surovin
  • nezávislost na fosilních zdrojích – původem vstupního granulátu jsou přírodní zdroje, jako např. cukrová třtina, kukuřice
  • vyrobeno z více než 80% vstupní suroviny z obnovitelných zdrojů
  • mechanické vlastnosti srovnatelné s PE vyráběného z fosilních zdrojů · čirá transparentní fólie s vysokou optikou
  • možnost certifikace OK Biobased

Produktový list ke stažení