Pebal Header 02

PRS Green label 2023

Pebal Group je partnerem udržitelného systému recyklace palet.

Jako firma se snažíme všemožnými způsoby myslet ekologicky. Spoluprací s PRS Pooling, které opotřebené a poškozené palety renovuje, se snažíme tyto palety vrátit zpět do oběhu.
Tento systém nejen že zmenšuje množství odpadů z obalů, ale i snižuje uhlíkovou stopu a podporuje vícenásobné použití produktů.


Za naši společnou snahu jsme byli oceněni certifikací Green Label a v našem úsilí budeme pokračovat i nadále.

doc37144820220106114840_001.jpg